Met een onafhankelijk vertrouwenspersoon van RGD Solutions draagt u bij aan een beleid tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

en helpt u mee aan een veilige werkplek.

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

De tweede kamer heeft een versneld wetsvoorstel ingediend. Hierin wordt het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht voor alle bedrijven, met als doel dergelijke misstanden op de werkvloer te voorkomen.

Op 9 februari 2023 heeft er een plenair debat plaats gevonden, waar duidelijk is geworden dat er binnen de tweede kamer een meerderheid lijkt te zijn voor het verplicht aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

 

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Factoren die PSA en daarmee mogelijk ook werkstress kunnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld:

 

Vertrouwenspersoon van RGD Solutions

Een vertrouwenspersoon van RGD Solutions is altijd geaccrediteerd LVV Vertrouwenspersoon. Alle door LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen worden opgenomen in het beroepsregister. Hobéon SKO voert voor LVV de certificeringactiviteiten uit.

Onze vertrouwenspersonen kunnen de volgende taken uitvoeren:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon van RGD Solutions gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van uw werknemers.

 

1 op 6 medewerkers heeft last van grensoverschrijdend gedrag

(Dat is 1,2 miljoen werknemers in Nederland.)

11,1% heeft te maken met intimidaties

8 % heeft te maken met pesten

4,7% heeft te maken met discriminatie

1,8% heeft te maken met seksuele intimidaties

0,4% heeft te maken met lichamelijk geweld

Hanteer ook een ZERO tolerance beleid! Stop ongewenste omgangsvormen!

Vertrouwenspersoon opnemen in uw beleid?

 

Maak een afspraak met één van onze vertrouwenspersonen

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87