VCA */**/P versie 2017 6.0

Veiligheid, gezondheid en milieu vormen in onze maatschappij en bij bedrijven in het bijzonder steeds belangrijkere aandachtspunten. Steeds meer opdrachtgevers gebruiken het VCA systeem om inzicht te krijgen in de veiligheid- en milieuprestaties van aannemers.

VCA staat voor...

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu Checklist Aannemers en is ontwikkeld om bedrijven in de bouw aanverwante sectoren op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheerssysteem.

 

De gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers voor veiligheid is vastgelegd in een aantal wettelijke verplichtingen. Het VCA systeem is een hulpmiddel om deze verplichtingen te beheersen. Inmiddels wordt het systeem ook toegepast in een groot aantal andere bedrijfssectoren zoals de offshore, de baggerindustrie, constructiebedrijven en andere industriële bedrijven.

Met het verkrijgen van een VCA-certificaat beschikt een bedrijf over een basisveiligheidssysteem. Dit levert voor zowel de opdrachtgever, als voor de opdrachtnemer een aantal voordelen op.

 

Voor de opdrachtgever heeft het werken met een VCA-gecertificeerd bedrijf de volgende voordelen:

Het biedt een structuur voor de beheersing van de veiligheid van de opdrachtnemer. Opdrachtnemers moeten nu zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren van een veiligheidsbeheersysteem. Door een verbeterde veiligheidssituatie op het werk zullen er minder verlet uren ontstaan. De veiligheidscontroles behoeven niet meer door de opdrachtgever te worden uitgevoerd.

 

Voor uw bedrijf levert het behalen van  een VCA-certificaat onder andere de volgende voordelen op:

U komt in aanmerking voor opdrachten bij bedrijven die het VCA-certificaat verplicht stellen. Hierbij ondervindt men geen concurrentie van opdrachtnemers die niet zijn gecertificeerd. Door het hanteren van een eigen VCA systeem is de controle door de opdrachtgever praktisch overbodig geworden. De beoordeling van het veiligheidssysteem wordt door onafhankelijke instituten getoetst.

VCU certificering en NEN 4400-1

De Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus is voor uitzend- en detacheringsbureaus een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. De checklist VCU geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van arbozorg. Hierdoor bent u beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

 

Waarom certificatie VCU?

VCU is voor uitzend- en detacheringsbureau­s die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Dit zijn dezelfde activiteiten als bedoeld voor bedrijven met een VCA certificaat. Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCU certificaat en -logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.

 

Wat is NEN 4400-1?

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

 

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Ook voor het omzetten van uw oude VCA certificering naar de nieuwe versie 2017/6.0 bent u bij ons aan het goede adres.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87