Trainingen & Opleidingen

Door trainingen en opleidingen te volgen, vergroot u de benodigde kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement, Arbo & Veiligheid en Milieu.

Cursussen en Trainingen

Voldoen aan goed werkgeverschap

RGD Solutions wordt vaak ingeschakeld om organisatie en instellingen te ondersteunen om te voldoen aan alle wettelijke eisen, richtlijnen en kaders. Alles staat met een goed beleid. Is uw beleid goed opgesteld? Heeft u alle belangrijke punten hierin opgenomen en besproken of twijfelt u of uw beleid wel een goede basis heeft om op te bouwen? Daarnaast is het belangrijk om uw medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires en alle betrokken partijen binnen uw organisatie of instelling te voorzien alle vormen van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

 

Wij zorgen voor een goede basis

RGD Solutions geeft vele trainingen, cursussen en screening binnen organisatie en instellingen om een goede basis mee te geven tijdens de uitvoering van uw bedrijf. Zo kunnen wij uw gehele beleid onder de loep nemen en u helpen deze verder te verstevigen.

 • Is een sanctiebeleid opgenomen in uw bedrijfsreglement?
 • Heeft u een goed rookbeleid opgesteld?
 • Is uw verzuimbeleid goed opgenomen in uw bedrijfsreglement?
 • Staan de taken van de preventiemedewerker(s) beschreven?
 • Is PSA en vertrouwenspersoon opgenomen in uw bedrijfsreglement?

Bovengenoemde zijn enkele voorbeelden die toch heel belangrijk zijn om te hebben opgenomen in uw personeelsreglement/ bedrijfsreglement.

Cursussen en trainingen

RGD Solutions verzorgd vele cursussen en trainingen. Daarnaast is RGD Solutions partner en mentor van Prevent Academy en kunnen wij ook opleidingen aanbieden zoals Middelbaar Veiligheidskundige opleiding, Hoger Veiligheidskundige opleiding, erkend door SKO Hobéon.

Zoekt u een specifieke cursus of training? Laat het ons weten of bel naar 078-6475687.

 

Overzicht cursussen en trainingen

Onderstaand een klein overzicht van enkele cursussen en trainingen:

 • Arbowetgeving, richtlijnen & normen
 • Veiligheidscoördinator
 • Preventiemedewerker
 • Basis vertrouwenspersoon
 • Uitleg en opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Voorlichting en onderricht, instructies en protocollen, toolboxinstructies
 • Ergonomisch werken, fysieke belasting, (thuis)werkplek instellen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Besloten ruimte-/ risicovolle ruimte
 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • (Bijna) Ongevallen maatregelen en verplichtingen
 • Bedrijfsnoodplan

 

Onderstaand doen we een top 3 van de meest aangevraagde trainingen en cursussen van 2022/2023 benoemen.

 

Cursus Preventiemedewerker

Is een preventiemedewerker verplicht?

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen conformde laatste wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet in juli 2017. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen de organisatie. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Welke (wettelijke) taken preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft wettelijk verplichte taken:

 • Het meewerken of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak)
 • Het adviseren aan en samenwerken met directie, OR of PVT
 • Het meewerken en uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak
 • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die metarbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkersover gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts.

Uitbreiding takenpakket preventiemedewerker

Naast de wettelijke taken kan de preventiemedewerker – in overleg met de werkgever – zijntakenpakket ook uitbreiden. Denk hierbij aan het:

 • Bijhouden en registreren van (bijna) bedrijfsongevallen
 • Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf
 • Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening
 • Geven van voorlichting over preventie aan collega’s

Inhoud van de cursus Preventiemedewerker?

 • Het communiceren en voeren van overleg over Arbo, met OR en/of PVT
 • Arbowetgeving, richtlijnen & normen inclusief laatste wijzigingen van 2017
 • Rol Arbodienst en bedrijfsarts
 • Arbeid gerelateerde risico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Uitleg risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Voorlichting en onderricht, instructies en protocollen, toolbox meetings
 • (Bijna) Ongevallen maatregelen en verplichtingen
 • Bedrijfsnoodplan

 

Wat kan ik van de cursus verwachten?

Op een geheel pragmatische wijze zal op uw locatie de cursus Preventiemedewerker worden gegeven d.m.v. een gedetailleerde presentatie met praktijkoefeningen en praktische leerstof. Daarnaast is het mogelijk om bestaande casussen te bespreken en met elkaar te beoordelen hoe de preventiemedewerker hiermee kan omgaan.

 

Na de cursus beschikt de deelnemer over een bewijs van deelname en voldoende basiskennis om hun taken als Preventiemedewerker op correcte wijze uit te voeren en de basiskennis bezitten van de huidige wettelijke eisen, richtlijnen normen en bepalingen.

 

De cursus preventiemedewerker is bestemd voor deelnemers die zich verder willen verdiepenen ontwikkelen als het gaat om Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en dearbeidsrisico’s op de werkvloer wilt tegengaan.

Cursus voorkomen, herkennen & aanpakken Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Doel van de Cursus

Het doel van de cursus is om vroegtijdig PSA te voorkomen, herkennen en aan te pakken. Belangrijk is om PSA bespreekbaar te maken en welke maatregelen er genomen dienen te worden bij signalering of bij ontvangen van een melding.

Wat is nu precies PSA?

Menselijk gedrag is zeer bepalend op de werkvloer en heeft een grote invloed op hoe mensen zich hieronder kunnen voelen. Dit geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leidinggevende, klanten, leveranciers, bezoekers en alle betrokken partijen binnen een organisatie of instelling.

Hierbij kunnen we denken aan:

 • Werkdruk
 • Pesten
 • (Non)verbale agressie
 • Lichamelijk geweld
 • (Arbeids)Discriminatie
 • Seksuele intimidatie

Genoemde zijn allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen namelijk alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken en zelfs kunnen tot psychisch verzuim kunnen leiden.

Inhoud van de cursus PSA?

 • Verdiepend uitleg over PSA
 • Arbowetgeving, richtlijnen & normen met betrekking tot PSA
 • Wat zijn de gevolgen/ effecten van PSA
 • Hoe snel PSA voorkomen, herkennen en aanpakken
 • Hoe om te gaan met meldingen PSA
 • Wat zegt de RI&E hierover
 • Het bespreekbaar maken van PSA
 • Welke Arbo deskundigen of instanties komen hierbij kijken

 

Wat kan ik van de cursus verwachten?

De cursus wordt gegeven door een Hoger Veiligheidskundige met de nodige ervaring als Arbo adviseur en ergonoom. Tijdens de leerzame cursus krijgt u een zeer goed beeld over psychosociale Arbeidsbelasting en welke nadelige effecten dit op uw organisatie of instelling kunnen hebben. Daarnaast leert u hoe om te gaan met PSA en op de juiste wijze te handelen.

 

Na de cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis om een steentje bij te dragen aan een veilig en gezonde werkplek en de productiviteit te verhogen.

Train de Trainer - Ergonomie

Wat is ergonomie?

Ergonomie is de wetenschap die zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de mens waardoor mensen optimaal kunnen functioneren. Dit beslaat het hele gebied van bijvoorbeeld een goede bureaustoel tot een efficiënt werkproces in de fysieke productie. Ergonomie levert zo een belangrijke bijdrage aan het veilig en gezond kunnen inrichten van een werkplek.

 

Doelstellingen ergonomie

Het verbeteren van:

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Welzijn
 • Efficiëntie
 • Productiviteit

Inhoud Train de trainer?

Om binnen uw organisatie of instelling voldoende aandacht te besteden ter voorkoming van fysieke belasting of verkeerde werkhouding, is het belangrijk de benodigde kennis te bezitten om uw kennis over te dragen aan uw medewerkers, collega's en eventuele klanten.

Tijdens deze cursus wordt er ingezoomd op alle vormen van fysieke belasting en het correct instellen van werkplekken in verschillende vormen. Denk hierbij naast de werkplek binnen uw bedrijf maar ook thuiswerkplekken.

 

Wat kan ik van de cursus verwachten?

Tijdens de cursus Train de Trainer - Ergonomie leert u om een goed advies te kunnen geven over ergonomisch werken en de juiste instellingen van een werkplek. Of het nu gaat om een kantooromgeving, in de productie of op de weg. Daarnaast bezit u voldoende kennis om toolboxinstructies te kunnen opstellen en voorlichting hierover te geven.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87