ISO 9001

De ISO 9001 richtlijnen en kaders is gericht op het borgen en managen van de kwaliteit van diensten en producten. RGD Solutions biedt ondersteuning bij het opzetten van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen.

Het vertrekpunt is niet de norm maar een risico analyse van zowel de externe organisatieomgeving en de interne processen. Pas als deze risico's bekend zijn kunnen we de beheersmaatregelen en bijbehorende verantwoordelijkheden vaststellen.

ISO 14001

De ISO 14001 is gericht op het beheersen en beperken van de milieu impact. ISO 14001 sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden.

ISO 45001

De ISO 45001 is een arbomanagementsysteem en gaat over het handhaven en waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Met het managementsysteem gaat u aan de slag met het voorkomen en reduceren van ongevallen, letsel en ziekte op de werkvloer en probeert dit waar mogelijk te vermijden. 

 

RGD Solutions biedt ondersteuning, zodat u goed voorbereid bent voor de ISO certificering. 

​Naast het opstellen van opstellen van benodigde procedures / werkafspraken en ondersteunende formulieren, ondersteunen wij u bij de risk based interne audits, en helpen wij u bij het beoordelen van het systeem door het topmanagement.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87