Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Een RI&E geeft u een overzichtelijk beeld van alle risico's binnen uw organisatie

Waarom een Risico-inventarisatie en evaluatie?

Volgens Artikel 5 van de Arbowet is elke ondernemer met personeel verplicht te beschikken over een RI&E inclusief plan van aanpak.

 

Een RI&E dient actueel te zijn en opgesteld conform de richtlijnen. Indien een RI&E niet voldoet zal de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) hiertegen optreden. Hierbij kunt u denken aan hoge opgelegde boetes.

Ook kan het een eis zijn van uw verzekeraar wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bezit of heeft aangevraagd. Veelal is in uw verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een actuele RI&E met plan van aanpak.

 

RGD Solutions heeft een RI&E ontwikkeld, die in een oogopslag alle risico’s in kaart brengen. Een keurig digitaal boekwerk met alle informatie, risico’s, knelpunten en aandachtspunten. Tevens leveren wij hierbij extra belangrijke documentatie ter ondersteuning van uw nieuwe RI&E. Met een RI&E van RGD Solutions is het zelfs mogelijk om jaarlijks uw RI&E inclusief Plan van aanpak actueel te houden.

Een RI&E van RGD Solutions voldoet aan alle wettelijke eisen!

Zijn wij toetsplichtig?

Er zijn drie uitzonderingen gemaakt wanneer de RI&E niet getoetst dient te worden:

Uitzondering 1: Bedrijven die slechts voor 40 uur per week arbeid laten verrichten, hoeven hun RI&E en plan van aanpak niet te laten toetsen (Art. 14, lid 12, onder a., Arbowet. Voor deze zeer kleine bedrijven is er een hulpmiddel voor het maken van een RI&E: de Checklist Gezondheidsrisico’s.

 

Uitzondering 2: Bedrijven met 25 of minder werknemers in dienst die gebruik maken van een RI&E model dat is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) (art. 14, lid 12, onder b, sub 1, Arbowet)

 

Uitzondering 3: Bedrijven met 25 of minder werknemers in dienst die gebruik maken van een aangemeld RI&E-instrument of erkend RI&E-instrument (Art. 14, lid 12, onder b, sub 2, Arbowet).

 

Bent u toets-plichtig? Geen enkel probleem. RGD Solutions levert ALTIJD elke RI&E met een systeemtoetsing af, ondertekend door een (Hobéon) geregistreerde Hogere Veiligheidskundige (HVK) of andere benodigde kerndeskundige.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87