Een PMO kan vroegtijdig gezondheidseffecten opsporen die werkgerelateerd zijn.

Doel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het doel van een PMO is het opsporen van gezondheidseffecten als gevolg van het werk bij (groepen) medewerkers en het signaleren van gezondheidsrisico’s van het werk.

Waarom een PMO van RGD Solutions?
Een Preventief Medisch Onderzoek van RGD Solutions geeft een totaalbeeld van de gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie.

RGD Solutions helpt u met de praktische vertaling hiervan op de werkvloer. Per functiegroep stellen we vast welke arbeid gerelateerde gezondheidsrisico's voorkomen. We beoordelen het risiconiveau en formuleren maatregelen om de arbeid gerelateerde gezondheidsrisico's te beheersen of op te heffen. Dit resulteert in het opstellen van een gezondheidsrisicoprofiel per functiegroep, welke is gerelateerd aan de RI&E. Met deze profielen heeft de klant een instrument in handen om gezondheid en vitaliteit functiegroep gericht te beïnvloeden. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en conform wet bescherming- persoonsgegevens.

Onderzoeken kunnen zowel op locatie van de opdrachtgever, alsmede het onderzoeksbureau plaatsvinden.

 

Fysiek onderzoek en overleg

Fysiek onderzoek
Het standaard onderzoek bestaat uit metingen van het lichaamsgewicht, lichaamslengte, bloeddruk en hartfrequentie.

 

Het onderzoek kan voor medewerkers die specifieke gezondheidsrisico’s lopen worden aangevuld met een onderzoek van het gehoor, het gezichtvermogen, de longfunctie en het functioneren van het bewegingsapparaat.

 

Overleg

Er vind zonodig overleg plaats met de leidinggevende over de door de medewerker aangekaarte problemen. Als dit overleg over individuele medewerkers gaat, dan vindt dit uitsluitend plaats met medeweten en instemming van betrokkenen.

 

Na afloop van een onderzoek (schriftelijk of fysiek) wordt de medewerker geïnformeerd over de resultaten en krijgt hij zonodig advies over het verkleinen van de arbeidsrisico’s.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87