Bedrijfsongeval gehad? Laat RGD Solutions u helpen bij ondersteuning en verplicht onderzoek uitvoeren en werkgeversrapportage opstellen voor de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Wat is een arbeidsongeval?

We spreken volgens de Arbowet van een arbeidsongeval wanneer bij een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Denk hierbij aan een ongeval in een bedrijf, instelling, of op een (bouw)locatie en/of bij het werken aan de weg.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Meldingsplicht Nederlandse Arbeidsinspectie bij ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gemeld worden. Dit kan u doen op telefoonnummer 0800-5151. De NLA registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt.

Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen.

Werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen

Werkgevers dienen vanaf 1 januari 2023 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek te doen naar de achtergronden van het bedrijfsongeval om hier lering uit te halen en een verbeterplan op te stellen. Raadzaam is om u te laten bijstaan door een Hoger Veiligheidskundige met kennis en ervaring van deze procedure.

RGD Solutions helpt u om bedrijfsongeval onderzoek te verrichten, een werkgeversrapportage met verbeterplan op te stellen en de organisatie op juiste wijze bij te staan ter voorkoming van herhaling met als doelstelling dat de veiligheid wordt verbeterd.

Systematische Oorzaken Analyse Techniek (SOAT)

Bedrijfsongevallen onderzoeken wordt door ons uitgevoerd aan de hand van de Systematische Oorzaken Analyse Techniek (SOAT). Dit is een systematische wijze van incidentenonderzoek op basis van een dominomodel van oorzaken en gevolgen. Het dominomodel verdeelt het scenario van een incident in een aantal fasen: voor, tijdens en na het incident.

Deze internationale methode wordt ook in de Benelux veel toegepast voor effectief onderzoek van ongewenste gebeurtenissen. De methodiek is toe te passen op alle soorten ongewenste gebeurtenissen, zoals ongevallen, incidenten, procesverstoringen, afwijkingen en klachten.

 

Hulp nodig bij bedrijfsongevallen onderzoek?

Vraag naar de mogelijkheden. Wacht niet te lang!

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87