Laat RGD Solutions u adviseren of een onderzoek instellen zodat PSA niet kan leiden tot gezondheidsproblemen en langdurig ziekteverzuim en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.en helpt u mee aan een veilige werkplek.

Aandacht voor Psychosociale Arbeidsbelasting

PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Werknemers die te maken hebben met PSA raken gedemotiveerd, minder productief en krijgen veelal mentale en fysieke klachten. Als zij uitvallen, is de drempel terug naar werk extra groot. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld. Een van de verplichte aspecten die geadresseerd moeten worden in de RI&E is Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld).

Als werkgever is het uw (wettelijke) taak om een beleid op te stellen om PSA tegen te gaan. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen die u zelfs hoge boetes kunnen opleggen.

RGD Solutions verzorgd voor bedrijven, instellingen en instanties in toenemende mate aanvullende PSA onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de  werkbeleving waarbij op taakniveau onderzoek gedaan wordt naar belastende- en compensabele factoren. In een dergelijk onderzoek kan ook belasting inzake agressie, intimidatie en ongewenst gedrag worden opgenomen.

 

PSA onderzoek door RGD Solutions

Om een gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren, kijken wij naar de aspecten die een onderlinge samenhang kennen. Deze elementen passen in het model “Arbeidsbelasting” van 'Van Dijk'.

 

De vier aspecten:

Het arbeidsproces wordt hierbij gezien als een proces met zowel positieve als negatieve effecten  voor het welzijn van werknemers. Er worden hierbij vier aspecten onderscheiden die direct of indirect effect hebben op het welzijn van werknemers:

  • Inhoud van de arbeid
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsvoorwaarden

Deze aspecten worden weer beïnvloed door de toegepaste technieken en hulpmiddelen, de wijze van organiseren, organisatiegrootte (en –cultuur), en financieel-economische omstandigheden.

Het onderzoek wordt dusdanig uitgevoerd dat de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie is gewaarborgd.

Vertrouwenspersoon opnemen in uw beleid?

 

Maak een afspraak met één van onze vertrouwenspersonen

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87