RGD-Solutions-logo-wit

Arbo- & Veiligheidskundig Adviesbureau

RGD solutions business-15

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)

Welkom op de website van RGD Solutions. Wij zijn een veiligheidskundig adviesbureau die hun diensten verleend aan arbodiensten, verzekeraars, bedrijven, instellingen en (overheid)-instanties.

Bent u op zoek naar een professionele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)  met plan van aanpak (PvA), toetsen van een systeem of scope RI&E, werkplekonderzoeken (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO, cursussen en trainingen of een geaccrediteerd LVV Vertrouwenspersoon? Dan kunnen wij dit naar uw tevredenheid verzorgen.

Lees meer over RGD Solutions >

Dienstenpakket

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Een complete RI&E met plan van aanpak, inclusief systeemtoetsing of scopetoetsing.

VCU en VCA * / ** / P Bedrijfscertificeringen

Het verzorgen of begeleiden van elke VCU en VCA certificeringen en ondersteuningen.

ISO-certificeringen 9001/14001/27001/45001

Uw gewenste ISO-certificeringen en managementsystemen en begeleiding hiervan.

Arbo-gerelateerde diensten en ondersteuning

Advisering en ondersteuning op Arbo-en beleidsmatige dienstverlening.

Trainingen, Cursussen & Opleidingen

Preventiemedewerker, Toolboxinstructies, PSA, ongewenste omgangsvormen.

Inspecties en Keuringen arbeidsmiddelen

Inspectie en keuringen alle machines, apparaten en arbeidsmiddelen.

Werkplekonderzoeken (WPO) & Werkplekinspecties (WPI)

Het uitvoeren van werkplek inspecties op kantoor of in productie en belastbaarheid.

Subjectieve Werkbeleving en Werkstress (PSA)

Ondersteuning en uitwerken werkgeversrapportage met verbeterpunten.

Preventief Medisch Onderzoeken (PMO)

Het verzorgen van Preventief Medische Onderzoeken of medische keuringen.

Gecertificeerd (LVV) Vertrouwenspersoon

Jaarabonnement afsluiten voor geaccrediteerd LVV Vertrouwenspersoon.

Verzuim spoedcontrole op aanvraag

Uitvoeren van verzuim spoedcontroles ter bevordering van het re-integratie traject.

Incidenten-/ en Bedrijfsongevallen onderzoek

Verzorgen van een compleet incidenten-/ en bedrijfsongevallen onderzoek.

Vraag-het-RGD-Solutions

Vraag het een Hoger Veiligheidskundige of Arbo adviseur

RGD Solutions heeft de deskundigheid in huis om u zo goed mogelijk bij te staan. Wij beschikken naast onze ergonomen en Arbo adviseurs, over ervaren professionele kerndeskundigen.

 

De kerndeskundige disciplines waarvoor je bij RGD Solutions terecht kunt zijn:

  • de Hoger Veiligheidskundige (HVK)
  • de Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O)
  • de Arbeidshygiënist (AH)
  • LVV Vertrouwenspersoon (VP)

 

Lees meer over RGD Solutions >

Voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen conform de Arbowet?

Elke onderneming heeft te maken met wettelijke richtlijnen, kaders en normen die niet altijd even duidelijk zijn voor elke ondernemer. Iedere werkgever wil toch dat zijn medewerkers hun taken veilig en gezond kunnen uitvoeren? RGD Solutions helpt u om aan alle wettelijke eisen te voldoen en tevens om de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen uw organisatie te optimaliseren.

Arbowet Artikel 3

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening in acht neemt.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87