Arbo-gerelateerde diensten en ondersteuning

RGD Solutions biedt ondersteuning in Arbo gerelateerde taken

.

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

 • Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Arbodienst en bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Vertrouwenspersoon
 • Bedrijfshulpverlening
 • Voorlichting & onderricht (Toolboxinstructies)
 • Arbodeskundige(n)
 • Aanbieden PAGO / PMO (preventief medisch onderzoek)

Belang Arbobeleid

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

 

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

 • Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
 • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
 • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.

 

Ondersteuning RGD Solutions

Naast deze onderdelen komen er zoveel Arbo-gerelateerde taken bij kijken, dat leidinggevende door het bos de bomen niet meer zien. RGD Solutions ondersteund organisaties om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en de veiligheid en gezondheid te optimaliseren.

Risico- inventarisatie en evaluatie

Maak een afspraak met één van onze veiligheidskundige.

RGD Solutions

Postadres

Postbus 1127,
3350 CC Papendrecht

 

Telefoon

078-647 56 87