Arbodienst
RGD Solutions biedt landelijke ondersteuning, advies en inzet aan Arbodiensten als het gaat om gezondheidsmanagement, bedrijfszorg, verzuimpreventie en re-integratie.

Lees meer..
Verzuimbegeleiders
Verzuimbegeleiders hebben een duurzame samenwerkingsverband met RGD Solutions om dure verzuimkosten van een zieke werknemer te beperken. Hierbij is snelle inzet gewenst.

Lees meer..
Ondernemers
Voldoet u als werkgever aan alle verplichtingen? Heeft u al een RI&E, bedrijfsreglement, calamiteitenplan? Heeft u een conflict met een werknemer of wilt u een spoedcontrole huisbezoek?

Lees meer..
Openingstijden
Maandag – Vrijdag08.30 – 18.00
Zaterdag09.00 – 12.00
ZondagGesloten

RGD Solutions - Wie wij zijn en wat wij doen..

RGD Solutions is een zakelijke dienstverlener op het gebied van gezondheidsmanagement, bedrijfszorg, verzuimpreventie, re-integratie, advies & opleiding

Verzuim huisbezoek
De hoge kosten tijdens een ziekteverzuim worden veelal onderschat en is het juist van groot belang om de re-integratie vanaf de eerste dag weer op te starten! Het is gebleken dat de jaarlijkse kosten op ziekteverzuim drastisch waren verminderd, na structureel een Spoedcontrole huisbezoek bij alle ‘zieke’ werknemers te verzorgen.

Lees meer.. »
Calamiteitenplan
Een calamiteit kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwachts! Om gebeurtenissen goed te bestrijden is het van belang een gedegen BHV-plan/calamiteitenplan te hebben. In dit plan worden de maatregelen beschreven die ondernomen dienen te worden om de ontstane gebeurtenissen op een veilige wijze te bestrijden.

Lees meer.. »
PMO
Wist u dat iedere werkgever de verplichting heeft om werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden? RGD Solutions kan u helpen om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Onze specialisten verzorgen discreet en nauwkeurig de PMO’s met voldoende individuele adviezen om lichamelijke klachten te voorkomen.

Lees meer.. »
Bedrijfsveiligheidsanalyse
De adviseur van RGD Solutions kan ervoor zorgen dat al deze risico’s duidelijk worden geanalyseerd en in kaart worden gebracht. Hierna stelt onze adviseur een duidelijk schriftelijk veiligheidsanalyse rapport voor u op, waarna deze overzichtelijk aan u wordt overgedragen zodat u deze risico’s kan elimineren en de veiligheid te waarborgen. Veiligheid eerst!

Lees meer.. »
WPO
Ergonomische werkplekonderzoek en werkplekadvies geeft elke leidinggevende een duidelijk beeld van de mogelijke knelpunten op de werkplek van de werknemer. Om lichamelijke klachten te voorkomen dient er goed gekeken te worden hoe de werkplek is ingericht en of het meubilair op de juiste wijze en hoogtes staan ingesteld.

Lees meer.. »
Verzuimreglement
Helaas vergeten vele werkgevers om een goed verzuimreglement op te stellen in of met de arbeidsovereenkomst waarin duidelijk wordt aangegeven dat bijvoorbeeld een zieke werknemer een mogelijke spoedcontrole huisbezoek kan verwachten en de verzuimende werknemer u als werkgever op de hoogte dient te houden van zijn herstel en verblijf.

Lees meer.. »
RI&E
Risico-inventarisatie en evaluatie is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Bij een RI&E hoort verplicht een Plan van Aanpak. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn verplicht een RI&E op te stellen.

Lees meer.. »
Bedrijfsmediation
Veelal neemt een rechter bij bedrijfs-conflicten de zaak niet aan en adviseert eerst mediation. Voorkom hoge Juridische kosten tijdens een conflict tussen werkgever en werknemer. Onze bedrijfsmediator weet zich te onderscheiden, door de benodigde (mensen)kennis, goede visie en een groot zakelijk inzicht. Bemiddeling van RGD Solutions helpt!

Lees meer.. »

Maak een vrijblijvende afspraak

RGD Solutions kan ook voor u onze zakelijke dienstverlening verzorgen. Bel ons gerust voor een geheel vrijblijvende afspraak.

Wist u dat..


Verzuim Spoedcontrole

RGD-Solutions-Huisbezoek

Voorkom hoge kosten in verzuim

Onze doelstelling is om het ziekte verzuim van elke organisatie en instantie te minimaliseren. Het is bewezen dat het effect van Spoedcontrole huisbezoeken het verzuim drastisch terugdringen en de duur van het verzuim verminderen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Door het aanbieden van een PMO brengt u eventuele gezondheidsrisico’s in kaart van de werknemer, zal dit uw werknemer stimuleren op zijn/haar gezondheid te letten en heeft u aan uw verplichtingen voldaan.

Werkplekonderzoek (WPO)

Werkplekonderzoek - RGD Solutions

Werkplekonderzoek (WPO)

Werknemers brengen veel tijd door op hun werkplek, waardoor lichamelijk klachten kunnen ontstaan en langdurig verzuim op de loer ligt. Met een integraal werkplekonderzoek kan u voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten van uw werknemer en het verzuim terugdringen.

Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

RGDSolutions-RI&E

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

De adviseurs van RGD Solutions verzorgen de complete afhandeling van de Risico-inventarisatie en evaluatie en toetsing hiervan, tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Voorkom forse boetes en laat RGD Solutions uw RI&E met Plan van Aanpak verzorgen.

Calamiteitenplan / Bedrijfsnoodplan

BHV-Plan

Calamiteitenplan / Bedrijfsnoodplan

Door een professioneel BHV-plan / calamiteitenplan te laten opstellen door RGD Solutions zal uw onderneming in het bezit komen van Plattegronden met hierop aangeduid de vluchtroutes, locatie van de brandblusmiddelen, evacuatieplan, BHV middelen, hoe te handelen bij calamiteit en procedure veilig ontruiming tijdens een calamiteit.

Bedrijfsmediation

Bedrijfsmediation - RGD Solutions

Bedrijfsmediation

Onze bedrijfsmediator kan worden ingeschakeld wanneer de partijen:

– bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing;
– Het probleem binnenskamers willen houden;
– Hoge juridische kosten wilt besparen;
– hun goede relatie willen herstellen;
– bereid zijn een onpartijdige mediator in te schakelen;
– Openstaand voor mogelijke creatieve oplossing;

Arbobeleid & Wetgeving

Elke onderneming heeft te maken met bepaalde wetgevingen en Arbobeleid. Maar wat zijn nu de belangrijkste zaken waar u als onderneming aan moet denken? Onderstaand een overzicht

0
%
Tevredenheidspercentage
0
%
Verlaging ziekteverzuim
0
Minuten
Gemiddelde aankomsttijd huisbezoek na aanvraag

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH